Interim

Naast Executive Search bieden wij u ook oplossingen in het geval van een tijdelijke behoefte aan extra capaciteit op directie-, management- en senior specialistenniveau. We bieden deze dienstverlening niet alleen aan bij onze relaties op het gebied van Executive Search, vaak vooruitlopend op de vaste invulling, maar ook bij andere geïnteresseerde opdrachtgevers. We onderhouden hiervoor een actueel en intensief netwerk van zelfstandig gevestigde interim managers met een ruime kennis en ervaring in zeer uiteenlopende vakgebieden. Een doorlooptijd van enkele dagen tot twee weken is gebruikelijk voor de invulling van een tijdelijke (interim) functie.

Abbott Interim Management krijgt in toenemende mate aanvragen voor interim management-opdrachten, zowel vanuit (semi-) publieke als vanuit private organisaties. Disciplines waar onze speciale aandacht en interesse naar uitgaan zijn algemeen management, technologie, R&D en energie. Zelfstandig gevestigde interim managers met ruime kennis en ervaring in genoemde gebieden, verzoeken wij contact met ons op te nemen.