Disciplines

Abbott heeft zich qua disciplines, evenals qua sectoren, niet gespecialiseerd. Ook wat dat betreft kennen we een generieke praktijk. Parallel met de sectoren is weer de mate waarin opdrachtgevers problemen ondervinden met het vinden van kandidaten voor diverse disciplines doorslaggevend. Hoe lastiger of schaarser een discipline is, des te meer we er in doen. Belangrijke disciplines op dit moment zijn:
• Werktuigbouwkunde of mechanica
• Mechatronica
• Electronica of Electrotechniek
• Proces techniek
• Chemische technologie
• Natuurkunde of fysica
• Maritieme techniek of scheepsbouwkunde
• Sales of Business Development
• Project Management
• Management